O autoroch projektu

O autoroch projektu

Autormi projektu IHRISKO sú dve entity, ktoré majú k sebe prirodzene blízko a spája ich láska k popkultúre. Marián Baláž (v hudobnej a umeleckej brandži známy ako Mario Bihary) je spoluzakladateľom hudobného festivalu Hip Hop Žije a manažérom hudobného interpreta Majka Spirita, resp. skupiny H16. Umelci z Walldesign, premenili svoju záľubu k street artu a graffiti na komerčnú službu, o ktorú je už viac ako 10 rokov prirodzene veľký záujem.

Walldesign si síce projekty vyberá precízne, vždy však hľadá najschodnejšiu kompromisnú cestu pre zadávateľa s cieľom skĺbiť požiadavky so svojou víziou. Základom spolupráce je komunikácia, dôvera a kvalita. Či už bolo cieľom pobaviť alebo nadchnúť, recenzie hovoria samé za seba. Maľovali po celom Slovensku a taktiež v zahraničí. Spolupracovali s firmami ako J&T, Metrostav, Lenovo, Jägermeister, Strongbow, Jančina arch. a mnohými ďalšími. Taktiež boli súčasťou tvorby trick-artových 3D galérií v Bratislave a v Zakopanom v Poľsku. Zúčastnili sa aj svetových umeleckých festivalov v Kodani, Lisabone, Budapešti a v Kosove.


Skúseným slovenským umelcom z tejto oblasti vždy záležalo na tom, aby po sebe mohli zanechať „dedičstvo” pre ďalšie generácie. Zároveň každý projekt tvoria s cieľom budovať silnú komunitu, ktorú síce spájajú spoločné hodnoty a ciele, navzájom však rešpektujú svoju inakosť v akomkoľvek ohľade. Hmatateľným dôkazom sú desiatky zrealizovaných projektov, ktoré za sebou Mario Bihary aj Walldesign zanechali. V prostredí hip-hopu na slovenských sídliskách realizátori vyrastali, preto pre nich nebude problém ani v tomto prípade citlivo, autenticky, efektívne a na profesionálnej úrovni pristúpiť k realizácii projektu.